0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

SERVICE 22 79 33 00

KEN Service og uddannelse

Hos KEN ønsker vi å kunne tilby våre kunder det aller beste på alle måter. Vi tar sikte på å alltid være bedre, mer allsidig og påminnelse om mer service, enten det handler om sykehus, servering eller fryser. Det er en veldig viktig del av vårt arbeid å vedlikeholde systemene våre og sørge for at de fungerer perfekt, og det er derfor vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av forskjellige tjenester. Alt fra teknisk support til serviceabonnement og opplæring av nye teknikere med interesse og teft for våre produkter er en del av vårt oppdrag å tilby best mulig service til våre kunder.

HVEM VI ER – OG HVA VI KAN VI HJELPE DEG MED?

 

Teknisk support

God service – ikke bare nå, men også i fremtiden (før, under og etter)
Total service
Vårt oppdrag er å sikre at våre kunder alltid kan få den hjelpen de trenger, og at systemene våre fungerer perfekt. Derfor er du alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller opplever problemer med ett eller flere av produktene våre.

 
Våre teknikere hjelper deg med når;

Du opplever driftsstans
Du opplever uregelmessigheter
Du har en produkt av oss som trenger service
Du trenger teknisk support

 

+44 22 70 33 00