Tørkeskap brannvesen

Tørkeløsninger for brann- og redningsuniformer fra oss beskytter impregneringslaget. Programmet som brukes i det effektive tørkeskapet re-aktiverer impregneringslaget og sørger for at uniformene beholder sin beskyttelse.

Showing all 5 results