Tørkeskap KEN DC 332-F

Effektiv tørking av narkoseslanger

Tørkeskap for narkoseutstyr
Tørkeskap 332-F er en tidsbesparende og dermed økonomisk fordelaktig investering. Skapet øker
den totale avdelingskapasitet, fordi den desinfiserende vaskemaskinen hurtigere frigjøres til nye oppgaver da det ikke skal anvendes tid til tørking.

Kategori: