Pulserende ultralydsvasker KEN USC5

Pulserende ultralydvasker

Effektiv ultralydvask av rørformede instrumenter
Effektiv forbehandling av spesielt rørformede instrumenter er viktig for kvaliteten av den etterfølgende vask, desinfeksjon og sterilisasjon.