Instrumentoppvasker KEN IWD 521

Instrumentoppvasker til f.eks. sterilsentraler

Fleksibel maskin med stor kapasitet
KEN IWD 521 er spesielt velegnet til bruk på sterilsentraler samt på operasjons- og anestesiavdelinger der det stilles store krav til kvalitet, kapasitet, fleksibilitet og full prosessdokumentasjon.