0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

Bekkenvasker KEN BWD 738

Gjennomstikk bekkenvasker

Unikt design og optimale hygieneforhold
KEN BWD 738 er en gjennomstikk maskin i unikt design,
som betyr at den selv med åpen luke er meget lite plasskrevende.

SPØR OSS OM ET PRISTILBUD. VI SVARER NORMALT INNEN 1 ARBEIDSDAG

 

Se vår produkt video av bekkenvaskere

Fordeler

Gjennomstikk maskin sikrer optimale hygieneforhold
Computerstyring sikrer alltid høy og ensartet vaske- og desinfeksjonskvalitet
Mulighet for opptil 5 programmer og forprogrammering til start på hyppigst anvendte program
Prosessindikasjons bar viser status i programutviklingen
Programinfo, feilmelding og andre opplysninger vises på displayet i klartekst
Leveres med automatisk eller manuell lukebetjening på uren side
Innbygget dampkondensator minimerer damputslipp og bevirker at godset kan håndteres straks etter vask
Luken kan med sine høye kanter anvendes som utslags kum
Bekkenet tømmes automatisk, når luken lukkes
Mulighet for SPRI-kurv, 450 x 340 x 70 mm.
Mulighet for kjemi oppbevaring bak nederste luke

KEN anbefaler valg av gjennomstikk maskin der hvor de fysiske forhold tillater det. Dette valg sikrer ett effektivt skille av uren og ren side, noe som optimerer hygienenivået og minsker risikoen for sykehusinfeksjoner. Tross kun 56 cm i dybden er bekkenvaskeren særs rommelig, og det brede utvalg av tilbehør sikrer mange kombinationsmuligheder. Derved økes fleksibilitet og brukervennlighet.

Modellen kan velges med enten manuell eller automatisk lukebetjening på uren side.