Bekkenvasker KEN BWD 738

Gjennomstikk bekkenvasker

Unikt design og optimale hygieneforhold
KEN BWD 738 er en gjennomstikk maskin i unikt design,
som betyr at den selv med åpen luke er meget lite plasskrevende.