Autoklav Magnocert

Stor kapasitet og 3 lastehøyder

Dampautoklave til sterilsentraler og større op sentraler
Magnocert har et høyt kammer med minst 3 lastenivå, og er perfekt til større sterilsentraler som også leverer sterilt gods til eksterne kunder.

Kategori: