Autoklav KEN Zentracert

Autoklav med ergonomisk korrekt lastehøyde
Denne autoklav er beregnet til blant annet sterilsentralen på sykehus og har en ergonomisk korrekt lastehøyde på 85 cm. Autoklaven oppfyller de høyeste standarder for pålitelighet, holdbarhet, brukervennlighet, effektivitet og sikkerhet.

Kategori: