0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

KEN HYGIENE SYSTEMS historie

KEN HYGIENE SYSTEMS A / S ble etablert i 1941 av Kaj E. Nielsen

KEN HYGIENE SYSTEMS er en av verdens mest innovative produsenter av profesjonelle løsninger for desinfisering, og har kunder på sykehus, laboratorier, restauranter og farmasøytisk og matindustri over hele verden.

KEN HYGIENE SYSTEMS A / S ble etablert i 1941 av Kaj E. Nielsen. Vaskemaskiner har siden vært KENs viktigste produkt, supplert i 1971 med desinfisering av utstyr for sykehus og laboratorier.

 

I dag er vi 180 kolleger innen utvikling, produksjon, salg og service, økonomi – alt under samme tak. I tillegg har vi totalt 230 ansatte på konsernnivå. Vi omsetter for 330 millioner danske kroner per år.

KEN-finansieringen blir først og fremst gitt til humanitære hjelpemidler og veldedighet.

Produsenten Kaj E. Nielsen og Gudrun E. Nielsen Foundation – i fellesskap KEN Foundation – er en uavhengig stiftelse som ble opprettet i 1983. Stiftelsen overtok majoriteten av eierandelene i KEN A / S i 1986. Styreleder er Mr. Mogens K. Nielsen. KEN-stiftelsens mål er først og fremst å sikre fremtiden til KEN A / S, dels som et økonomisk fundament og dels ved å sikre et passende styre i datterselskapet. Foruten dette er KEN Foundation en ideell stiftelse som ikke har fått profitt, som gjennom årene har støttet mange veldedige prosjekter både hjemme og i utlandet, men spesielt i lokalsamfunnet.


KEN-FOND blir først og fremst gitt til humanitære hjelpemidler og veldedighet

Mer info om KEN stiftelsen og prosjekter

KEN-stiftelsens mål er først og fremst å sikre fremtiden til KEN A / S, dels som det økonomiske fundamentet, og dels ved å sikre et passende styre i datterselskapet.

Foruten dette er KEN Foundation en ideell stiftelse som ikke har fått profitt, som gjennom årene har støttet mange veldedige prosjekter både hjemme og i utlandet, men spesielt i lokalsamfunnet.

Eksempler på mottakere av generell hjelp inkluderer Danske Røde Kors, DanChurchAid, WWF, Redd Barna, Komité for dyreforsøk, Care Denmark og Dansk Kreftforening.

Eksempler på enkeltprosjekter: nasjonal samling til støtte for Afrika og Asia i 2004, Svendborg Ass. Kirkegård, demokratiske muslimer i Danmark, Borneo barnehjelp, Tall Ship Aalborg Fund og Urgent Church, Tanzania.
Det har vært mange lokale prosjekter. Her er noen få eksempler: Støtte for bevaring av medisinsk kontroll, byfornyelse i Brobyværk, Dragon barnehage i Nr. Broby, Bofællesskabet Sophia gård i Ølsted, Førskoler i Brobyværk og Allested, Brobyværk Tennis Club, Nr. Broby Badminton, X-house i V. Hæsinge, Brobyværk Hall, Broby Local History Society, School of Music, Sdr. Broby kirke altertavle, Brobyværk Stigruppe, Åløkke park’s Friends og mange flere.
Alle er velkomne til å søke om stipend.

Dette gjøres ved å sende en forespørsel til KEN Foundation, Gærupvej 20, 5600 Faaborg mail: mkn@ken.dk

Nedenfor er lenker til en rekke institusjoner og foreninger som har fått et bidrag.

Kontor adresse

Verkseier Furulunds vei 21,
0668 Oslo, Norway