I mer enn 45 år har KEN HYGIENE SYSTEMS  utviklet førsteklasses systemer for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinske instrumenter. I løpet av denne perioden har vi etablert våre høye kvalitetskrav og ansvar dette krever. Ingeniørene hos KEN HYGIENE SYSTEMS  vil fortsette å bruke tid og energi på forbedringer og nyskapninger som vil være til nytte for brukere ved klargjøring innen medisin, laboratorier og sykehus industrien.