Oppsett av kommersielle vaskeri fasiliteter

Posted by FredrikW
On 30. November 2023

Når du etablerer et kommersielt vaskerom, er det viktig å vurdere følgende for effektivitet og samsvar med bransjereguleringer:

1. Utstyrvalg:

– Velg utstyr basert på type og volum av vaskeri.
– Ta hensyn til tørketrommeltype (gass eller elektrisk) og maskinfunksjoner.
– Vurder kostnad, garantier og vedlikehold.

2. Layout og design:

– Tilpass størrelsen på vaskerommet til tilgjengelig plass.
– Velg maskiner som passer til daglig vaskemengde og budsjett.
– Opprett en layout for enkel navigering, energieffektivitet og sikkerhet.

3. Overholdelse:

– Følg helsefasilitetens retningslinjer for håndtering av sengetøy og kjemikalier.

4. Automatisering og teknologi:

– Implementer automatisering for jevn dosering av vaskemidler.
– Utforsk digitale kontroller og sporingsystemer for effektivitet.
– Vurder fjernovervåking for rask service respons.

5. Vedlikehold og service:

– Planlegg regelmessig vedlikehold og inspeksjoner.
– Ha en beredskapsplan for reparasjoner og samarbeid med pålitelige serviceleverandører.
Med grundig planlegging og helhetlig tilnærming kan helsefasiliteter oppnå effektive, funksjonelle og forskriftsmessige vaskerom som tjener både ansatte og pasienter på en trygg måte.

 


Stovner Vaskeri En installasjon av 3 barriere maskiner FXB180.

 

Nedenfor skriver vi mer detaljert hva du bør tenke på.

Når du setter opp et kommersielt vaskerom for helsefasiliteter, er det flere viktige ting å vurdere for å sikre at plassen er effektiv, funksjonell og i samsvar med bransjens regelverk. I denne bloggposten vil vi utforske fem nøkkellementer å huske på når du planlegger og implementerer et kommersielt vaskerom for helsefasiliteter.

1. Utstyrvalg: Først og fremst må du vurdere typen vaskeri du vil utføre. Er du et hotell eller en vaskeritjeneste som vil vaske et stort antall ark og håndklær daglig? Eller er du et sykehus eller sykehjem som vil vaske et stort antall pasientklær? Typen vaskeri du skal utføre, vil avgjøre hvilken type utstyr du trenger.

Deretter må du vurdere mengden vaskeri du vil utføre. Dette vil avgjøre størrelsen og kapasiteten til maskinene du trenger. For eksempel, hvis du er et hotell som trenger å vaske et stort antall ark og håndklær, trenger du større maskiner med høyere kapasitet. På den annen side, hvis du er et sykehus eller sykehjem, trenger du kanskje ikke like store maskiner fordi volumet av vaskeri vil være mindre.

Når det gjelder tørketromler, er det to hovedtyper: gass og elektrisk. Gassdrevne tørketromler er generelt billigere å drive, men de krever en gassledning for å bli installert. Elektriske tørketromler er derimot dyrere å drive, men de krever ikke en gassledning for installasjon. Du må avgjøre hvilken type tørketrommel som er best for virksomheten din basert på budsjettet ditt og typen vaskeri du vil utføre.

En annen viktig faktor å vurdere er funksjonene til maskinene. Noen maskiner leveres med spesialfunksjoner som programmerbare kontroller, energieffektive alternativer og ekstra stor kapasitet. Du må avgjøre hvilke funksjoner som er viktige for deg og virksomheten din.

Kommersielt vaskeriutstyr kan være dyrt, så du må bestemme hvor mye du er villig til å bruke. Du bør også vurdere kostnadene ved vedlikehold og reparasjoner når du tar beslutningen. Sørg for å spørre distributøren din om livsløpskostnadene for maskinene dine også.

Det anbefales også å sjekke garantien, service- og vedlikeholdsalternativene og hvor lett det er å få reservedeler fra produsenten. Husk at utstyret er en langsiktig investering, og du vil forsikre deg om at du får best mulig verdi for pengene dine.
I tillegg er det en god idé å prøve å finne en leverandør som tilbyr opplæring for personalet ditt om hvordan du bruker og vedlikeholder utstyret på riktig måte. Dette vil sikre at personalet ditt kan få mest mulig ut av investeringen din og holde maskinene i gang jevnt. KEN HYGIENE SYSTEMS gjør dette rutinemessig, og vi er glade for å hjelpe deg!

2. Layout og design: Å skape et effektivt og funksjonelt kommersielt vaskerom er avgjørende for enhver virksomhet som håndterer vaskeri regelmessig. Enten du driver et hotell, sykehus eller vaskeritjeneste, kan investering i riktig utstyr og oppsett av vaskerommet ditt på riktig måte spare deg for tid og penger på lang sikt.

Det første trinnet i oppsettet av et kommersielt vaskerom er å bestemme størrelsen på plassen du har tilgjengelig. Dette vil avgjøre hvilken type utstyr du kan bruke, samt antall maskiner du vil trenge. KEN HYGIENE SYSTEMS tilbyr et bredt utvalg av kommersielt vaskeriutstyr, inkludert vaskemaskiner og tørketromler i ulike størrelser, som kan passe inn i hvilken som helst plass.
Når du har bestemt størrelsen på vaskerommet ditt, må du bestemme hvilken type utstyr du trenger. Vurder mengden vaskeri du vil håndtere daglig, samt budsjettet ditt, når du tar avgjørelsen. KEN HYGIENE SYSTEMS kan hjelpe deg med å bestemme hvilken størrelse maskiner du trenger for å følge med på produksjonen av varer.

Videre må du vurdere layouten til vaskerommet ditt. Lag en layout som er enkel å navigere og tillater effektiv bevegelse av vaskeri gjennom plassen. Dette kan inkludere installasjon av hyller eller skap for lagring av forsyninger og sikre at det er nok plass til å brette og stryke.

En annen viktig vurdering er energieffektivitet. Vurder å implementere energieffektive praksiser i vaskerommet ditt, for eksempel bruk av kaldt vann for vasking og kjøring av maskiner bare når de er fulle.

Til slutt bør du vurdere sikkerheten og sikkerheten til vaskerommet ditt. Det er en rekke sikkerhetsalternativer, for eksempel myntfeller og låsemekanismer, for å beskytte utstyret ditt og avskrekke tyveri. Det er også viktig å holde vaskerommet rent og godt vedlikeholdt for å unngå ulykker og sikre levetiden til utstyret ditt.

3. Overholdelse: Helsefasiliteter er underlagt flere reguleringer og retningslinjer når det gjelder vaskeridrift. Det er viktig å være klar over disse reguleringene og sørge for at vaskerommet ditt er i samsvar med dem. Dette inkluderer å følge retningslinjer for håndtering og lagring av sengetøy og uniformer, samt å overholde regler angående bruk av kjemikalier og vaskemidler.

4. Automatisering og teknologi: Bruken av automatisering og teknologi kan betydelig forbedre effektiviteten og effektiviteten til et helsefasilitets vaskerom. Automatisk dosering tillater såper og andre kjemikalier å bli lagt til vasken jevnt i riktige doser. Bruk av digitale kontroller for maskiner, samt integrering av sporings- og lagerstyringssystemer, er også tilgjengelig. I tillegg tilbyr noen utstyrsleverandører fjernovervåking og feilsøkingstjenester som kan forbedre responstiden på service og redusere nedetid.

5. Vedlikehold og service: Regelmessig vedlikehold og service er avgjørende for å sikre at vaskerommet ditt fungerer optimalt. Dette inkluderer regelmessig rengjøring og inspeksjon av maskiner, samt regelmessig vedlikehold og reparasjoner ved behov. Det er også viktig å ha en plan for håndtering av sammenbrudd og uventede reparasjoner.

Å sette opp et kommersielt vaskerom for en helsefacilitet krever grundig planlegging og oppmerksomhet på detaljer. Ved å vurdere faktorer som utstyrvalg, layout og design, overholdelse, automatisering og teknologi, samt vedlikehold og service, kan fasiliteter sikre at vaskedriftene deres er effektive, funksjonelle og i samsvar med bransjens regelverk. Ved å ta en helhetlig tilnærming og vurdere alle faktorene som kan påvirke suksessen til vaskerommet, kan helsefasiliteter skape et miljø som er både effektivt og trygt for pasienter, ansatte og besøkende.

Vi, hos KEN HYGIENE SYSTEMS, kan skilte med omfattende erfaring innenfor drift av vaskerier ved sykehus, aldershjem og fellesvaskerier. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for å drøfte hvordan vi kan imøtekomme dine behov.