Leasing avtale

Posted by FredrikW
On 18. October 2023

Leasingavtaler innebærer flere fordeler og her har vi satt opp en liste over hva dette innebærer. Send oss gjerne en forespørsel og vi hjelper deg.

 

01. Lavere oppstartskostnader: Leasing gir deg muligheten til å anskaffe utstyr eller eiendom uten å betale hele kostnaden på forhånd. Dette reduserer den øyeblikkelige belastningen på kontantstrømmen og gir bedre likviditet.

02. Oppdatert teknologi og utstyr: Leasing lar deg holde tritt med den nyeste teknologien eller oppdatert utstyr. Ettersom teknologien utvikler seg raskt, kan leasing tillate bedrifter å unngå å sitte fast med utdatert utstyr.

03. Skattefordeler: I noen tilfeller kan leasing gi skattefordeler. Leasingutgifter kan ofte være fradragsberettiget, noe som gir økonomiske fordeler for bedrifter.

04. Fleksibilitet: Leasingavtaler gir ofte mer fleksibilitet enn kjøp. Ved slutten av en leasingperiode kan du vanligvis velge å returnere utstyret, forlenge leieavtalen eller kjøpe utstyret til en forhåndsbestemt pris.

05. Opprettholdelse av kapital: Leasing muliggjør bevaring av kapital, spesielt for små bedrifter. Pengene som ellers ville vært bundet opp i utstyret, kan brukes til andre forretningsmessige behov eller investeres på en måte som gir høyere avkastning.

06. Risikoreduksjon: Leasing kan bidra til å redusere risikoen knyttet til eierskap av eiendeler. For eksempel, hvis det leasede utstyret blir utdatert eller ikke lenger oppfyller bedriftens behov, kan det enkelt byttes ut ved slutten av leasingperioden.

07. Regnskapsmessige fordeler: Leasing kan påvirke regnskapsføringen på en gunstig måte. Det kan redusere gjeldsgraden og forbedre nøkkeltall som forholdet mellom gjeld og egenkapital.