Medgründer Kyle Grant er en tidligere Nasa-forsker som startet virksomheten mens han tok sin doktorgrad. Frustrert over mangelen på gode miljøvennlige vaskeri, inngikk han et samarbeid med Oxford-ingeniøren Tom de Wilton og bestemte seg for å bygge sin egen karbonnøytrale vaskeri virksomhet! Fem år senere og Oxwash er nå et sertifisert, har samlet inn nesten £16 millioner i finansiering; fullført Virgin StartUps Collective Impact-program; og kjører nå i London, Oxford og Cambridge mens han jobber med en landsomfattende utrulling.
Måten teamet bruker innovasjon på for å takle alle elementer i bransjens bærekraftspørsmål er hovedgrunnen til at jeg investerte i Oxwash. Fra filtrering av mikrofiberplast, til å redusere vannforbruket, unngå giftige kjemikalier og levere tøy på nullutslipp – Oxwashs tilnærming forstyrrer virkelig industrien for godt. I fjor tok jeg en tur gjennom London-lagunen deres, og det var inspirerende å se deres positive innvirkning i handling. Veksten til Oxwash viser hvor mye appetitt det er fra både forbrukere og investorer for å støtte bærekraftige og formålsdrevne virksomheter. Mer info Oxwash