Asker bo- og omsorgssenter består av sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter. I tillegg er det 14 boliger med service tilknyttet bygningen. Bo- og omsorgssenteret skal i årene fremover ha en gradvis overgang fra sykehjem til omsorgsbolig. KEN HYGIENE SYSTEMS står for installasjon av vaskemaskin primus SP10 og tørketrommel primus SD10 med kondensenhet.