Ken Hygiene Systems står for leveranse av AL10 roboter til Steriliseringssenteret på Viborgs regionale sykehus.
AL10 robotlogistikksystem og IQ6-vaskedisinfektorer vil være en effektiv og ergonomisk hjelp for personalet å trygt vaske, desinfisere og transportere de kirurgiske instrumentene i CSSD.
Slik kom meldingen da Steriliseringssenteret på Viborgs regionale sykehus fredag ettermiddag invigte det gjenoppbyggede materialet og ikke minst de to nye logistikkrobotene. Ifølge leverandørene er robotene de første i sitt slag i et sterilt senter både i inn-og utland.
Den nye steriliseringssenteret vil blant annet spare sykehuset for mye strøm og vann, øke kvalitet og pasientsikkerhet og avlaste ansatte med tung løfting og vridning i kroppen. Den automatiserende sterilsentral setter ny standard til hygiene i helsesektoren.