0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

KEN HYGIENE SYSTEMS bekkenvaskere er spesielt utviklet til bruk på sykehus, sykehjem og private klinikker som har behov for vask av bekken, urinflasker, nyreskåler med mer. Maskinene kan også brukes til intensiv avdeling med behov for rengjøring og desinfeksjon. KEN BWD serie er en svært nyttige maskiner på kvalitet, fleksibilitet og brukervennlighet .