0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no


Bilde fra den offisielle åpningen av Hospitalsenhed Midt i Viborg med minister Lars Christian Lilleholt, regionrådets styreformann Anders Kühnau, administrerende direktør John Veje Olesen, styreleder Mogens Nielsen og styremedlem Søren Bech Sørensen.

Ken Hygiene Systems står for leveranse av AL10 roboter til
Steriliseringssenteret på Viborgs regionale sykehus.

KEN HYGIENE SYSTEMS ‘AL10 robotlogistikksystem og IQ6-vaskedisinfektorer vil være en effektiv og ergonomisk hjelp for personalet å trygt vaske, desinfisere og transportere de kirurgiske instrumentene i CSSD.

Slik kom meldingen da Steriliseringssenteret på Viborgs regionale sykehus fredag ettermiddag invigte det gjenoppbyggede materialet og ikke minst de to nye logistikkrobotene. Ifølge leverandørene er robotene de første i sitt slag i et sterilt senter både i inn-og utland.

Den nye steriliseringssenteret vil blant annet spare sykehuset for mye strøm og vann, øke kvalitet og pasientsikkerhet og avlaste ansatte med tung løfting og vridning i kroppen.

Den automatiserende sterilsentral setter ny standard til hygiene i helsesektoren.