0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

KEN nyheter
Her kan du se de siste nyhetene i KEN produkter og tjenester

KEN hygienesystemer utvikler sine produkter og tjenester. Se en kort beskrivelse her, og ta kontakt med oss for mer informasjon.

KEN IQ5 og IWD 521 XLS:
Intelligent desinfeksjon og ny teknologi
Se mer om KEN IWD 521 XLS

5 IQ og IWD 521 XLS
Den nye utviklingen designklassiker og energivennlige vaskedekontaminator IQ5 er svaret på intelligent desinfeksjon. Med en svært liten plass og korte syklustider er IQ5 en overlegen vaskeløsning for steriliseringssentre.
Se mer om IQ5

521xls-swipe-med-vognIWD 521 XLS har blitt oppdatert med nye funksjoner som ny skjerm, strømningsmålere, reduserte prosesstider ..

Les mer om KEN IWD 521 XLS

Alle produkter er utviklet i henhold til gjeldende standarder. Kontakt KEN for detaljer.

KEN har utviklet de mest vellykkede profesjonelle tjenesteleverandører oppvaskmaskin DW 411 og DW 411T.
Den nye DW 400-serien består av DW 410 og DW 412. Les mer her på nettsiden eller på KEN stort kjøkken hjemmeside.

Se også testrapport fra DTI / danske Energi

DW 410 / DW 412