0 Items
+47 22 79 33 00 ken-no@ken.no

Clean, Lean & Green

PRIMUS

PRIMUS TILDELT WFK-SERTIFISERING

KEN HYGIENE SYSTEMS
utvikler bærekraftige og fleksible vaskeriløsninger

CLEAN LEAN GREEN

KEN HYGIENE SYSTEMS
utvikler bærekraftige og fleksible vaskeriløsninger

Vaskemaskiner for moppevask og tøyvask

Industri vaskemaskiner med større kapasitet

Semi profesjonelle vaskemaskiner

Vår service avdeling hjelper deg

MAKSIMAL HYGIENE I ALLE STEG AV VASKEPROSESSEN.

KEN HYGIENE SYSTEMS

Spør oss om et pristilbud